Элементы интерфейса powerpoint: Головна — Електроннi засоби навчання

Содержание

Головна — Електроннi засоби навчання

Компанія СМІТ є провідним розробником електронних засобів навчання, підтримуючи зв’язок, як з українськими, так і з європейськими споживачами та інвесторами. Ми пропонуємо послуги з розробки рішень для освіти та створення навчального контенту.

З 2003 року Компанія СМІТ — визнаний лідер на ринку педагогічних програмних засобів (ППЗ), або електронних підручників, — майбутнього навчальної літератури. Ними із задоволенням користуються школярі та учні професійно-технічних навчальних закладів, яких приваблюють використані при створенні найсучасніші мультимедійні технології: велика кількість анімацій, відеосюжети, звуковий супровід, інтерактивність. Учителям і викладачам подобається зручний інтерфейс, ретельно продумана до дрібниць система оцінювання та контролю знань. Ведеться робота над серією ППЗ для вищої школи.

Підтримується постійний зв’язок з користувачами, які придбали педагогічні програмні засоби, випущені Компанією СМІТ. Надається консультативна та практична допомога в інсталяції й роботі із ППЗ, повний супровід, а також інформаційна підтримка — регулярні повідомлення про новинки та оновлені версії продуктів, презентаціях і інших заходах, які проводяться Компанією.

З метою знайомства із продукцією та популяризації педагогічних програмних засобів Компанія СМІТ регулярно проводить семінари, у тому числі навчальні, на які запрошуються викладачі шкіл, профтехучилищ, учні, студенти.

Продукція Компанії — як друковані видання, так і ППЗ — багатьма вузами використовується як призовий фонд при проведенні студентських олімпіад і є гідною нагородою переможцям.

Всі розробки ТОВ Компанія СМІТ пройшли комісію науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України й одержали гриф МОНУ. Також ТОВ «Компанія СМІТ» має сертифікат на систему керування якістю (ISO9001-2001).

Ми гарантуємо Вам захист авторських прав!

Компанія СМІТ має представництво у Львові: www. ukrprog.com — інтернет-магазин, www.ukrprog.com.ua — україномовне програмне забезпечення, аудіокниги, книги, відео, музика поштою.

Какие элементы интерфейса присутствуют только в powerpoint?

область заметок

структура презентации

область слайдов

К объектам, размещаемым на слайде, не относятся:

лист, кадр

Объекты, размещаемые на слайде, могут быть созданы:

как внутренними средствами PowerPoint, так и внешними приложениями

Какие существуют способы создания презентации?

из шаблона оформления

новая презентация

из мастера автосодержания

из имеющейся презентации

Создание презентации способом Новая презентация

позволяет создавать презентацию с помощью пустых слайдов

Создание презентации способом Из шаблона оформления

позволяет создать презентацию на основе имеющегося шаблона Microsoft PowerPoint, содержащего основные элементы оформления, шрифты и цветовую схему

Создание презентации способом Из мастера автосодержания

позволяет создать презентацию на основе имеющегося шаблона оформления microsoft powerpoint, включающего основной предполагаемый текст слайдов

Создание презентации способом Из имеющейся презентации

презентация создается на основе уже имеющейся презентации с заданным оформлением

Для того, чтобы удалить слайд, нужно:

выделить его эскиз в области структуры и нажать Delete

щелкнуть по эскизу слайда в области эскизов правой кнопкой мыши и выбрать команду Удалить слайд

Для изменения порядка слайдов в презентации удобно пользоваться режимом отображения

сортировщик слайдов

Для изменения разметки слайда нужно выполнить команду

Формат/Разметка слайда

Для создания слайдам колонтитула служит команда

Вид/Колонтитулы

Для чего предназначена программа PowerPoint?

для создания презентаций

Демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере:

презентация

По способу представления презентации можно подразделить на следующие виды:

непрерывно выполняющиеся презентации

презентации со сценариями (для WEB-страниц)

интерактивные презентации, выполняющиеся под управлением пользователя

По цели презентации можно подразделить на следующие виды:

торговые и маркетинговые презентации

обучающие презентации

сопровождение научных докладов

Способы представления презентации

на Web-странице в Internet

на мониторе компьютера

на слайдах

на проекционном экране

Этапы создания презентации:

выбор способа представления презентации

разработка плана презентации

редактирование и оформление слайдов

добавление мультимедийных эффектов

упаковка для транспортировки или вывод на печать

Для чего необходима проработка плана презентации?

чтобы знать, сколько слайдов будет содержать презентация

для проработки переходов на нужный слайд в процессе презентации

чтобы выяснить, подходит ли для данной презентации стандартная разметка слайдов

чтобы заранее подготовить необходимые картинки и звуковые файлы

чтобы сориентироваться в выборе эффектов анимации

Редактирование и оформление слайдов предполагает:

наполнение слайдов текстовой информацмей

добавление необходимых изображений

добавление таблиц

добавление диаграмм

Какие мультимедийные эффекты может содержать презентация PowerPoint?

звук анимация

Настройка интерактивности презентации предполагает:

работу с управляющими кнопками

создание и настройку гиперссылок

Какая кнопка окна программы Power Point предназначена непосредственно для вставки текстового блока на слайд?

надпись

Какую команду нужно выполнить для вставки текстового поля на слайд?

Вставка/Надпись

Ввод текста на слайд можно осуществить:

в специальных текстовых полях, а также в любое место слайда

Инфографика в презентации PowerPoint

Почему вам следует использовать PowerPoint

PowerPoint — отличный инструмент для создания прототипов, замаскированный под программное обеспечение для презентаций. Он поставляется с множеством основных векторных форм, сплошной / градиентной заливкой, мощным механизмом компоновки и возможностью создавать гиперссылки между слайдами, что делает его отличным инструментом для быстрой компоновки экранов пользовательского интерфейса, а затем связывания их вместе, чтобы вы могли взаимодействовать с их так же, как и в реальном приложении.

Каждый слайд в PowerPoint представляет экран в вашем приложении, а каждая связь между элементом на слайде и другим слайдом представляет переход от одного экрана к другому в вашем приложении.

Вот как я использую PowerPoint для создания прототипа приложения Android менее чем за 30 минут с помощью Android Prototyping UI Kit. Приложение позволяет вам выбрать группу друзей, чтобы пригласить их на обед или ужин, узнать, где эти друзья находятся на карте, и места, которые находятся достаточно близко ко всем из них.

Шаг 1. Планирование

Один из простейших способов спланировать интерфейс — это визуализировать его в виде диаграммы потока операций пользователя с состояниями в виде экранов интерфейса и связями между состояниями, соответствующими взаимодействию с пользователем. Вот как я планирую приложение для Android для резервирования ужинов, прототип которого хочу создать.

Шаг 2. Набросок

Следующим шагом является создание черновых набросков для каждого экрана. Эти наброски обеспечивают общее руководство для создания прототипа в PowerPoint, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы помещать в них слишком много деталей.

Шаг 3. Разработка

Откройте слайды PowerPoint Prototyping Bundle рядом с новой презентацией, затем создайте слайд для каждого экрана интерфейса и скопируйте элементы из слайдов пакета на слайды приложения.

Чтобы отредактировать метки на каждом элементе, просто дважды щелкните элемент и введите новую метку. Вы также можете изменить размер элементов и изменить их цвет, если это необходимо, с помощью вкладки «Формат» на ленте Office.

Вот как выглядят финальные прототипы экранов.

Шаг 4: Гиперссылка на него

А теперь самое лучшее: чтобы сделать ваш каркас интерактивным, просто выберите элемент на слайде, щелкните значок гиперссылки на вкладке вставки и выберите следующий слайд в пользовательский поток. Таким образом, вы создаете нелинейный поток, который имитирует взаимодействие пользователя с объектами интерфейса для перехода к другим экранам.

Шаг 5. Анимируйте его

Затем вы можете анимировать пользовательский интерфейс, который вы только что создали, с помощью простого трюка в PowerPoint, который делает его похожим на волшебство.Чтобы анимировать интерфейс между двумя разными экранами, продублируйте первый экран, переместите, масштабируйте и измените фигуры в соответствии с их новыми положениями и размерами, а затем нажмите Морфинг-переход на вкладке ленты «Переходы», которая будет анимировать каждую фигуру от первого слайда до второй.
В приведенной ниже анимации этот прием используется для перехода между двумя экранами, когда пользователь нажимает кнопки выбора и закрытия.

Шаг 6. Протестируйте на своем мобильном устройстве

Сохраните презентацию на облачном диске, таком как OneDrive или DropBox, и откройте ее в приложении PowerPoint на устройстве Android или iOS.Вы можете нажимать на элементы пользовательского интерфейса с гиперссылками, чтобы перемещаться между разными экранами и видеть анимацию интерфейса для перехода с одного экрана на другой.

Некоторые советы по повышению производительности

— Группирование фигур и элементов вместе с помощью CTRL + G упрощает их перемещение.

— Используйте образцы слайдов для совместного использования основных экранов и элементов навигации на нескольких слайдах. Таким образом, вам не нужно будет много копировать / вставить, и вы сможете обновить несколько слайдов одним изменением.

— Скопируйте форматирование (стиль) фигуры или текста с помощью CTRL + SHIFT + C и вставьте его в новую фигуру с помощью CTRL + SHIFT + V. Таким образом, вы можете изменить стиль сразу нескольких форм, используя общую заливку, обводку, тень и т. Д. Это также работает для форматирования текста.

— Сделайте свой прототип простым и сосредоточьтесь на основных функциях, которые вы хотите визуализировать и протестировать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.